نیک اندیشی ، تخصص متخصصین داده کاو ماست

خدمات شرکت داده کاوان هوشمند نیک اندیش در قالب طرح و اجرای پروژه های داده کاوی و طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مورد نیاز شامل زمینه های ذیل می باشد:

 • مدیریت بانکداری
 • مدیریت بانکداری الکترونیک
 • مهندسی پزشکی
 • تشخیص و طبقه بندی بیماریها در پزشکی
 • بایو و نانو تکنولوژی
 • هوشمند سازی تجاری (BI)
 • مدیریت هتلداری
 • مدیریت مهندسی عمران
 • مدیریت بیمه
 • تجزیه و تحلیل سبد خرید و فروش بازار
 • مدیریت ارتباط مشتری (CRM) 
 • بازاریابی
 • وب کاوی
 • متن کاوی