نیک اندیشی ، تخصص متخصصین داده کاو ماست

در دنیای تجارت و کسب و کار ، حجم انبوهی از داده ها واطلاعات تولید ، جمع آوری و سپس ذخیره میشوند. فرایند تجزیه و تحلیل این داده ها از طریق روشهای کلاسیک ، کاری غیر ممکن و امکان ناپذیر است. به همین علت ، داده کاوی توسط داده کاوان بصورت یک فرایند در قالب یک پروژه پیاده سازی میشود. تا با این فرایند پیچیده در جهت شناسایی پتانسیل های بالقوه نهفته داخل داده ها ، الگوها و مدلهای صحیح و جدید و قابل درک کردن آنها برای انسانها قدم برداشته شود. داده کاوی تشکیل شده از پلی ارتباطی میان علم آمار ، علم کامپیوتر ، هوش مصنوعی ، الگو شناسی و الگوریتمها ، فراگیری ماشین و بصری نمودن داده ها میباشد. 
لذا با توجه به نیاز مبرم بازار کار و تجارت به تجزیه و تحلیل داده ها درجهت پیشبرد اهداف و رسیدن به مفاهیم کاربردی و موثر آن در حال و آینده ، شرکت داده کاوان هوشمند نیک اندیش ، از طریق داده کاوی و دانش تکنولوژیهای جدید در این راه  قدم برداشته است. 
متخصصین داده کاو ما با تجزیه و تحلیل مجموعه ای از داده های قابل مشاهده ، اقدام به فرایند بررسی ، تجزیه و تحلیل و استخراج اطلاعات معتبر ، از پیش ناشناخته ، قابل فهم و قابل اعتماد از پایگاه داده های بزرگ می نمایند. نتایج بدست آمده ، در تصمیم گیری، پیش بینی، ارائه الگوها و راهبرد هایی مفید، اجرا و نظارت و پشتیبانی در فعالیتهای تجاری و صنعتی مهم استفاده میشود.
شرکت داده کاوان هوشمند نیک اندیش ، مفتخر است تا با کادری مجرب و متخصص در این زمینه در خدمت کلیه سازمان ها ، نهادها و موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی باشد.